fot. bl-104a-epipactis-helleborine-zalaznia3 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Epipactis helleborine (kruszczyk szerokolistny)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

zalążnia, przekrój poprzeczny
10.03.2000 copyright © by Barbara Łotocka