fot. bl-Alnus-incana-100815-18-Podwilk-Orawa-475 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Alnus incana (olsza szara)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Barbara Łotocka