fot. bl-F277_1000001 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corydalis solida (kokorycz pełna)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

starszy kwiat wysuwa pręciki
13.04.2004, Warszawa · copyright © by Barbara Łotocka