fot. bl-F326-F1000015 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoc
29.05.2006 copyright © by Barbara Łotocka