fot. bl-f248-F1010030 — copyright © by Barbara Łotocka
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

fragment baldaszku, pęknieta dojrzała rozłupnia, widoczny karpofor
copyright © by Barbara Łotocka