fot. j-Mentha_arvensis_ssp.haplocalyx_VIII.10.4 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Mentha arvensis (mięta polna)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr.zielny Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski