fot. jmak-Hamamelis-virginiana-L.X.08.0 — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Hamamelis virginiana

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ogr. zielny, Niemcy · copyright © by Jarosław Makowski