fot. jmak-Petrorhagia_saxifraga_VI.19.2 (609×509) — copyright © by Jarosław Makowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Petrorhagia saxifraga (goździcznik skalnicowy)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

copyright © by Jarosław Makowski