fot. js-20070429-7613_1 (879×654) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Euphorbia capitulata

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.04.2007
copyright © by Jacek Soboń