fot. lepnica_Silene.parnassica.Wr9961 — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Silene parnassica

on This page when logged in
you will see 3.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.05.2011 copyright © by Jacek Soboń