fot. niedospian.ogn_Hpoestes.phyllostachya.White.Splash.Wr0069 (884×608) — copyright © by Jacek Soboń
cv. White Splash
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hypoestes phyllostachya (niedośpian ognisty)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.07.2010
copyright © by Jacek Soboń