fot. rozanecznik.gesty_Rhododendron.impeditum.Liberec.7922 (884×793) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rhododendron impeditum (różanecznik gęsty)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

29.04.2007
copyright © by Jacek Soboń