fot. kc-2015-IMG_7521 (884×840) — copyright © by Krzysztof Ciesielski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Orchis tridentata (storczyk trójzębny)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.05.2014, woj. zachodniopomorskie
copyright © by Krzysztof Ciesielski