fot. kkcz-IMG_3152 — copyright © by Konrad Kaczmarek
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 9.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Commelina communis (komelina pospolita)

on This page when logged in
you will see 9.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Konrad Kaczmarek

« Commelina communis (komelina pospolita)