fot. kkcz-IMG_4960 (1333×1510) — copyright © by Konrad Kaczmarek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Geum urbanum (kuklik pospolity)

on This page when logged in
you will see 7.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.05.2019, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
copyright © by Konrad Kaczmarek

« Geum urbanum (kuklik pospolity)