fot. mp-wyka_ptasia (640×480) — copyright © by Marek Pogorzelec
kwiatostany
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia cracca

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2004, Chwalęcice k/Gorzowa
copyright © by Marek Pogorzelec