fot. mr-Myriophyllum_spicatum_20050922_turion_03 — copyright © by Maciej Romański
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Myriophyllum spicatum

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

22.09.2005, Suwalszczyzna · copyright © by Maciej Romański