fot. mzch-3-IMG_3303 — copyright © by Maria Zacharczuk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Scutellaria hastifolia (tarczyca oszczepowata)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

01.07.2017 copyright © by Maria Zacharczuk