fot. pk-Aconitum_athora_5_OB_Praha_CZ_08.17.JPG (305×727) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Aconitum anthora (tojad południowy)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

OB Praga (Czechy)
copyright © by Paweł Kalinowski