fot. pk-Artemisia_lavendulaefolia_3c_Albinow_10._14 (400×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Artemisia umbrosa

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

10.2014, Albinów k. Grodziszcza Mazowieckiego
copyright © by Paweł Kalinowski