fot. pk-Carduus_macrocephalus_Kamenjak_HR_05.09.JPG (1028×1333) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Carduus macrocephalus

on This page when logged in
you will see 6.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.2009, Kamenjak (Chorwacja)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Carduus macrocephalus