fot. pk-Cirsium_x_reichenbachianum_oleraceum_x_arvense_1d_Klais_Alpy_Bawarskie_D_07.18 — copyright © by Paweł Kalinowski
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 9.2× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Cirsium ×reichenbachianum

on This page when logged in
you will see 9.2× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2018, Klais Alpy Bawarskie · copyright © by Paweł Kalinowski