fot. pk-Crassula_helmsii_1b_JdP_Paris_F_09.19.JPG (1094×1475) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crassula helmsii (grubosz Helmsa)

on This page when logged in
you will see 6.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.2019, JdP Paryż (Francja)
copyright © by Paweł Kalinowski

« Crassula helmsii (grubosz Helmsa)