fot. pk-Crepis_sancta_3_Balgarevo_BG_4.11 (638×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Crepis sancta ssp. nemausensis

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

04.2011, Balgarevo (Bułgaria)
copyright © by Paweł Kalinowski