fot. pk-Crepis_vesicaria_taraxacifolia_Kamenjak_HR_5.09 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Crepis vesicaria ssp. haenseleri

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.2009, Kamenjak (Chorwacja) · copyright © by Paweł Kalinowski