fot. pk-Dipsacus_sativus_2f_OB_Munchen_D_08.19.JPG (521×767) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Dipsacus sativus (szczeć sukiennicza)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2019, OB Monachium (Niemcy)
copyright © by Paweł Kalinowski