fot. pk-Lactuca_perennis_Verbier_CH_7.10_v2 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Lactuca perennis (sałata trwała)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2010, Verbier (Szwajcaria) · copyright © by Paweł Kalinowski