fot. pk-Leontodon_hispidus_hastilis_1b_Rogawka_S_08._14 (638×866) — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leontodon hispidus ssp. hastilis (brodawnik zwyczajny nagi)

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.2014, Rogawka k. Siemiatycz
copyright © by Paweł Kalinowski