fot. pk-Potentilla_microdons_1c_Losice-Starostwo_05._1873_leg._F._Karo_ (1117×1680) — copyright © by M. Graniszewska & P. Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 7.8× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Potentilla microdons

on This page when logged in
you will see 7.8× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

05.1873, Losice-Starostwo
copyright © by M. Graniszewska & P. Kalinowski

« Potentilla microdons