fot. pk-Pyrola_media_1c_Bartkow_las_06.99 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 1.3× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Pyrola media (gruszyczka średnia)

on This page when logged in
you will see 1.3× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

06.1999, Bartków, gm. Korczew, woj. mazowieckie · copyright © by Paweł Kalinowski