fot. pkob-przetacznik-bobowniczek---27.09.2008 (693×536) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Veronica beccabunga

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

27.09.2008, rów w pobliżu Nowej Roli gm. Tuplice, woj. lubuskie
copyright © by Piotr Kobierski