fot. rstm-Niphotrichum_canescens_2 — copyright © by Roman Stelmach
normalna
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 7.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Syntrichia ruralis (pędzliczek wiejski)

on This page when logged in
you will see 7.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

08.04.2017, N-ctwo Myszyniec · copyright © by Roman Stelmach

« Syntrichia ruralis (pędzliczek wiejski)