fot. SM-20060700-2-Ricinus_communis-01 (369×666) — copyright © by Michał Smoczyk
szczyt pędu z owocami
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

07.2006, Rzepin
copyright © by Michał Smoczyk