fot. SM-20060700-2-Ricinus_communis-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Ricinus communis (rącznik zwyczajny)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

szczyt pędu z owocami
07.2006, Rzepin · copyright © by Michał Smoczyk