fot. SM-20090908-8-Galeopsis_angustifolia-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Galeopsis angustifolia (poziewnik wąskolistny)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

pokrój
08.09.2009, Duszniki-Zdrój · copyright © by Michał Smoczyk