fot. SM-20100325-1-Robinia_pseudacacia-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

kora młodego drzewa
25.03.2010, Rzepinek · copyright © by Michał Smoczyk