fot. SM-20100424-7-Aronia_melanocarpa-01 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Aronia melanocarpa (aronia czarna)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

ulistniona gałązka
24.04.2010, Rzepin · copyright © by Michał Smoczyk