fot. SM-20100627-1-Corallorhiza_trifida-04 — copyright © by Michał Smoczyk
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.1× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Corallorhiza trifida (żłobik koralowaty)

on This page when logged in
you will see 4.1× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

owoce
27.06.2010, Ziemia Kłodzka, Krowiarki, Nowy Waliszów · copyright © by Michał Smoczyk