mapa występowania taksonu Geranium sibiricum ssp. sibiricum
⇒ o mapach występowania, dodawanie stanowisk

Zapis wspólrzędnych ATPOL jest następujący kolumna_literą wiersz_literą - wiersz_cyfrą kolumna_cyfrą np. Hel ma DA-51 (kalkulator ATPOL)

⇒ import rekordów do bazy dodaj

[244] Nobis M. i A. (2010) — Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola
[25] Zając, A., Zając, M. (Eds.) (2001) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland.
[432] Zając, A., Zając, M. (Eds.) (2019) — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix
[Maria Zacharczuk]