gatunek o znaczeniu wspólnotowym

Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (w skrócie gatunek o znaczeniu wspólnotowym) jest zdefiniowane w "Ustawie o ochronie przyrody", za Unijną Dyrektywą Siedliskową, jako gatunek który występuje na terenie państw Wspólnoty i należy do którejś z kategorii:
· jest zagrożony (ale w całym swoim zasięgu, nie ograniczając się tylko do tereniu Unii)
· jest podatny na zagrożenie (może w najbliższej przyszłości przesunąć się do kategorii zagrożonych)
· jest rzadki (o niewielkiej populacji)
· to endemit i przy tym o zagrożonych siedliskach.

gatunek o znaczeniu priorytetowym

Gatunek o znaczeniu priorytetowym to taki gatunek o znaczeniu wspólnotowym który (niemal) w całości występuje na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym jego los (niemal) całkowicie zależy od ochrony przez Wspólnotę.
Poniżej pełne listy gatunków roślin z wymienionego wyżej załącznika do rozporządzenia — ale tylko tych występujących w Polsce (ogółem załącznik zawiera 657 pozycje). Gatunki pogrupowane są wg status wspólnotowego (czy jest gatunkiem priorytetowym i czy wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000).
Na stronie gatunku dodatkowo podana jest czy i w jakiej formie podlega ustawowej ochronie gatunków roślin, o kategorii zagrożenia wyginięciem wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i wg Polskiej Czerwonej Listy Roślin.
Akt prawny — „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000” [54]

oraz

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000(Dz. U. z dnia 20 września 2012 r. poz. 1041) [178]

W załączniku 3 znajduje się lista gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty tzw. gatunków o znaczeniu wspólnotowym.

priorytetowe gatunki o znaczeniu wspólnotowym, wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

po nazwie podany jest kod gatunku i pozycja w załączniku rozporządzenia

niepriorytetowe gatunki o znaczeniu wspólnotowym, wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

Aconitum firmum ssp. moravicum (tojad mocny morawski)
kod 4109, lp.3
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
kod 4068, lp.4
Agrimonia pilosa (rzepik szczeciniasty)
kod 1939, lp.9
Aldrovanda vesiculosa (aldrowanda pęcherzykowata)
kod 1516, lp.10
Apium repens (selery błotne)
kod 1614, lp.36
Asplenium adulterinum (zanokcica serpentynowa)
kod 4066, lp.72
Botrychium simplex (podejźrzon pojedynczy)
kod 1419, lp.102
Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)
kod 1832, lp.118
Carlina onopordifolia (dziewięćsił popłocholistny)
kod 2249, lp.133
Coleanthus subtilis (koleantus delikatny)
kod 1887, lp.184
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
kod 1902, lp.208
Echium russicum (żmijowiec czerwony)
kod 4067, lp.248
Eleocharis carniolica (ponikło kraińskie)
kod 1898, lp.250
Galium cracoviense (przytulia krakowska)
kod 2189, lp.286
Gladiolus paluster (mieczyk błotny)
kod 4096, lp.299
Ligularia sibirica (języczka syberyjska)
kod 1758, lp.366
Linaria odora (lnica wonna)
syn. Linaria loeselii; kod 2216, lp.383
Liparis loeselii (lipiennik Loesela)
kod 1903, lp.391
Luronium natans (elisma wodna)
kod 1831, lp.397
Marsilea quadrifolia (marsylia czterolistna)
kod 1428, lp.407
Najas flexilis (jezierza giętka)
kod 1833, lp.435
Ostericum palustre (starodub łąkowy)
kod 1617, lp.28
Pulsatilla patens ssp. patens (sasanka otwarta typowa)
w rozporządzeniu jako Pulsatilla patens; kod 1477, lp.527
Rhododendron luteum (azalia pontyjska)
kod 4093, lp.539
Saxifraga hirculus (skalnica torfowiskowa)
kod 1528, lp.562
Thesium ebracteatum (leniec bezpodkwiatkowy)
kod 1437, lp.642
Tozzia carpatica (tocja karpacka)
kod 4116, lp.652
Trichomanes speciosum (włosocień delikatny)
kod 1421, lp.653
Buxbaumia viridis (bezlist okrywowy)
kod 1386, lp.116
Dichelyma capillaceum (moczara włoskowata)
kod 1383, lp.227
Dicranum viride (widłoząb zielony)
kod 1381, lp.228
Hamatocaulis vernicosus (haczykowiec błyszczący)
kod 1393, lp.242
Mannia triandra (mannia skalna)
kod 1379, lp.403
Meesia longiseta (parzęchlin długoszczecinowy)
kod 1389, lp.411
Orthotrichum rogeri (szurpek Rogera)
kod 1387, lp.475
Plagiomnium drummondii (płaskomerzyk orzęsiony)
kod 1987, lp.504

gatunki o znaczeniu wspólnotowym, nie wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000