gatunek o znaczeniu wspólnotowym

Gatunek będący przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (w skrócie gatunek o znaczeniu wspólnotowym) jest zdefiniowane w "Ustawie o ochronie przyrody", za Unijną Dyrektywą Siedliskową, jako gatunek który występuje na terenie państw Wspólnoty i należy do którejś z kategorii:
· jest zagrożony (ale w całym swoim zasięgu, nie ograniczając się tylko do tereniu Unii)
· jest podatny na zagrożenie (może w najbliższej przyszłości przesunąć się do kategorii zagrożonych)
· jest rzadki (o niewielkiej populacji)
· to endemit i przy tym o zagrożonych siedliskach.

gatunek o znaczeniu priorytetowym

Gatunek o znaczeniu priorytetowym to taki gatunek o znaczeniu wspólnotowym który (niemal) w całości występuje na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym jego los (niemal) całkowicie zależy od ochrony przez Wspólnotę.
Poniżej pełne listy gatunków roślin z wymienionego wyżej załącznika do rozporządzenia — ale tylko tych występujących w Polsce (ogółem załącznik zawiera 657 pozycje). Gatunki pogrupowane są wg status wspólnotowego (czy jest gatunkiem priorytetowym i czy wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000).
Na stronie gatunku dodatkowo podana jest czy i w jakiej formie podlega ustawowej ochronie gatunków roślin, o kategorii zagrożenia wyginięciem wg Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i wg Polskiej Czerwonej Listy Roślin.
Akt prawny — „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000” [54]

oraz

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000(Dz. U. z dnia 20 września 2012 r. poz. 1041) [178]

W załączniku 3 znajduje się lista gatunków roślin będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty tzw. gatunków o znaczeniu wspólnotowym.

priorytetowe gatunki o znaczeniu wspólnotowym, wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

po nazwie podany jest kod gatunku i pozycja w załączniku rozporządzenia

niepriorytetowe gatunki o znaczeniu wspólnotowym, wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000

f
Linaria odora (lnica wonna)
syn. Linaria loeselii; kod 2216, lp.383
f
Pulsatilla patens ssp. patens (sasanka otwarta typowa)
w rozporządzeniu jako Pulsatilla patens; kod 1477, lp.527

gatunki o znaczeniu wspólnotowym, nie wymagające wyznaczenia obszaru Natura 2000