mszaki wilgotnych skał wapiennych i ocienionych murów

wapienie lub zasadowe, żyzne skały

Palustriella (źródliskowiec)
w miejscach wilgotnych

cechy diagnostyczne w kluczu

ocienione mury

Tortula muralis (brodek murowy)
zwłaszcza var. aestiva