10 grudnia 2017

Dokończenie klucza bobowate zielne o liściach trójlistkowych + klucze w podległych taksonach i opisy na stronach gatunków (cechy charakterystyczne na stronach części gatunków koniczyn będą uzupełnione nieco później).

space

Nowy takson z fotografiami Pawła Nejfelda: Scutellaria minor.

26 października 2017

Nowe taksony z fotografiami Jerzego Kruka (z zielników): tojad wyniosły (Aconitum ×exaltatum), rogownica drobna (Cerastium pumilum), przetacznik ćmy (Veronica opaca), szelężnik Borbása (Rhinanthus borbasii), turzyca przydymiona (Carex fuliginosa), turzyca kulista (Carex globularis), turzyca luźnokwiatowa (Carex vaginata), turzyca brunatna (Carex brunnescens ssp. vitilis), turzyca gładkodzióbkowa (Carex rhynchophysa), turzyca skandynawska (Carex scandinavica), turzyca omska (Carex omskiana).
Dziękuję za dostrzeżenie i informację o kilku usterkach.

space

Uzupełnianie fotografii Romana Rysia: groszek różnolistny (Lathyrus heterophyllus).

space

Różne poprawki responsywnego formatu stron, w tym umożliwienie przewijania na boki elementów ponadformatowych (fotografie XL, duże tabele porównawcze) oraz zwiększenie czytelności kluczy przez obramowanie poszczególnych pozycji.

20 października 2017

Zmiany związane z przejściem formatu stron do "reponsywnego" tj. układ treści na stronie dostosowuje się do rozmiaru monitora, tak aby zawsze strony były możliwie czytelne, treść dostępna bez konieczności przewijania na boki lub powiększania - np. inny układ będzie na ekraniku smartfona, inny na monitorze komputera. Praca ta jest wymuszona przez zmianę sposobu używania internetu - już połowa użytkowników serwisu zagląda tu z urządzeń mobilnych o niewielkim rozmiarze ekranu. Teraz można na smartfonie o wiele wygodniej używać atlas. Starałem się nie naruszać przyzwyczajeń - na większym monitorze, lapotopa czy stacjonarnego komputera, strony wyglądają prawie tak samo (zwiększyłem tylko nieco rozmiar czcionki i musiała ulec zmianie listwa nawigacyjna). Będę wdzięczny za uwagi jeśli coś nie gra.

5 września 2017

Aktualizacja o charakterze technicznym w związku z przenoszeniem serwisu na protokół HTTPS.

9 czerwca 2017

10 maja 2017

Na prośbę użytkowników przywróciłem możliwość szukania po dawnemu tj. za pomocą wyszukiwania po nazwach taksonów i syntaksonów. Argument przekonujący był jeden - własny mechanizm wyszukiwarki pozwalał szukać po początku nazwy lub jej fragmencie - tego nie da się zrobić z wyszukiwaniem w google.
Stary formularz wyszukiwania jest dostępny w linku pod nowym okienkiem wyszukiwania. Dodałem też link do objaśnienia zmiany mechanizmu wyszukiwania.

7 maja 2017

Nowe taksony z fotografiami (z zielników) Jerzego Kruka: niezapominajka smukła (Myosotis stenophylla), sitnik pływający (Eleogiton fluitans), roszpunka mieszana (Valerianella mixta)
i uzupełnienie fotografii: sitniczka drobna (Isolepis supina), głowienka kremowa (Prunella laciniata), turzyca drobnozadziorkowa (Carex microglochin), kanianka lnowa (Cuscuta epilinum), turzyca wyciągnięta (Carex extensa), starzec wąskolistny (Senecio erucifolius), chrząstkowiec polny (Polycnemum arvense).

space

1. Wyszukiwanie zostało zmienione z własnego na Google (ograniczonego do stron atlasu). Pozwala to nie tylko znajdować strony po nazwie taksonów ale wyszukiwać w dowolny sposób na podstawie tekstu zawartego na stronach.

space

11 kwietnia 2017

Nowe taksony z fotografiami (z zielników) Jerzego Kruka: połonicznik wonny (Herniaria polygama), głodek murowy (Draba muralis), mieczyk drobnokwiatowy (Gladiolus felicis), obione szypułkowa (Halimione pedunculata), delia polna (Spergularia segetalis), jastrzębiec włosisty (Hieracium fallax), rdest nadbrzeżny (Polygonum oxyspermum), Deschampsia wibeliana
i uzupełnienie fotografii: ludwigia błotna (Ludwigia palustris), kropidło Lachenala (Oenanthe lachenalii), połonicznik siwy (Herniaria incana).

space

Zwiększenie ergonomii: w kluczach opcja skoku do alternatywy została przeniesiona na koniec nazwy węzła — jest teraz czytelniejsza i większa, przez co łatwiej klikalna.

24 marca 2017

Klucz do turzyca (Carex) jest kompletny.

10 marca 2017

Dodanie klucza i uzupełnienie opisów gatunków dla rodzaju: złoć (Gagea).

space

"Kawał czasu, ale mam odczucie, że to (mimo okrągłej rocznicy) jeszcze nie czas na obchody, czy nawet na większe podsumowania. Ostatnie dwa lata to dobry czas, gdy w miarę prosto i szybko projekt podąża do celu [...] Jestem przekonany, że 15 rocznica będzie tą która pozwoli na podsumowanie i warto będzie wtedy napisać więcej słów."

space

Przemyślałem sprawę i w końcu 2015 roku projekt wrócił do podstaw określonych na samym początku, w 2002 roku, że atlas ma służyć jako pomoc przy oznaczaniu roślin flory Polski. Kropka.

space

Obecne założenia i postęp prac pozwala widzieć atlas-roslin.pl, w 2019 roku, jako kompletny klucz do oznaczania krajowej flory naczyniowej. W chwili obecnej "na gotowe" jest wykonane około 1/3 pracy. Pozostała część jest w różnym stopniu zrealizowana (zwykle wymagają uzupełnienia klucze i opisy diagnostyczne). W tym roku będą gotowe klucze między innymi do rodzin Brassicaceae, Fabaceae, Orchideacea, Poaceae, być może Asteraceae i do niektórych rodzajów z innych rodzin.

W roku 2018 zostaną uzupełnione pozostałe rodziny i rodzaje dla których tradycyjne klucze mają większy sens. Uzupełnienia pozostałych przypadków kluczy "dla zasady" i opisów diagnostycznych na stronach gatunków zostaną wykonane w 2019 roku.

space

space

4 marca 2017

W związku z publikacją nowego wydania czerwonej listy [311] uaktualnione zostały stosowne strony taksonów.
Na liście jest o 261 więcej taksonów niż na tej sprzed 10 lat. Nowością jest umieszczona w akapicie Występowanie pełna specyfikacja przyczyn zagrożenia na terenie Polski, status w skali Europy i świata, ujęcie w Konwencji Berneńskiej lub Dyrektywie Siedliskowej.
Dziękuję mojemu ojcu za dużą pomoc przy aktualizacji czerwonolistowej informacji.

space

8 lutego 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: rzodkiew (Raphanus), klucz Brassicaceae o owocach nie będących łuszczyną (i gatunki podległe), ubiorek (Iberis), pieprzyca (Lepidium).

space

2 lutego 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: makowate (Papaveraceae), mak (Papaver), dymnicowate (Fumariaceae), kokorycz (Corydalis), dymnica (Fumaria).

space

Nowe taksony z fotografiami Pawła Kalinowskiego: kuklik sztywny (Geum aleppicum), róża Jundziłła (Rosa jundzillii), róża girlandowa (Rosa majalis).

29 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: piwonia (Paeonia), berberysowate (Berberidaceae), berberys (Berberis), wierzba (Salix) (także klucze do egzemplarzy żeńskich i męskich).

space

9 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: jaskier (Ranunculus), w ten sposób rodzina jaskrowate (Ranunculaceae) jest kompletnie opracowana.

6 stycznia 2017

Dodanie lub uzupełnienie kluczy do taksonów i uzupełnienie opisów gatunków: włosienicznik (Batrachium).

space