cechy diagnostyczne w kluczu

rozmnażanie, sadzonki i sadzenie

Ribes nigrum
odmiana uprawna, owoce
Porzeczki rozmnaża się wegetatywnie, przez sadzonki pędowe. Kupując sadzonki należy wybierać dobrze wyrośnięte, najlepiej jednoroczne lub dwuletnie z kilkoma pędami ponad 50 cm długości i silnym systemie korzeniowym.

space

Przy jesiennym sadzeniu silnych sadzonek nie trzeba przycinać pędów, co najwyżej słabe przyziemne. Pozostawienie pędów przyśpiesza owocowanie. Słabe i sadzone późną wiosną sadzonki należy przyciąć nieco nad ziemią.

space

W ogrodach często uprawia się pienne egzemplarze porzeczki, szczepione na wysokim pędzie, najczęściej, porzeczki złotej. Wymagają one podpory bo pieniek jest dość wiotki w stosunku do obciążenia koroną. Możliwa jest też uprawa szpalerowa porzeczki, tak jak maliny, przy rusztowaniu z drutów.

cięcie

Najkorzystniejsze z uwagi na plonowanie w kolejnym roku jest cięcie letnie, bezpośrednio po zbiorze owoców. Można też ciąć do wczesnej wiosny za wyjątkiem mroźnych okresów zimy.

Korzystne dla jakości owoców jest wycinanie zbędnych pędów jednorocznych przed owocowaniem.

Porzeczki są krzewem owocowym o pokroju ±kulistym, bardziej rozłożystym lub przeciwnie - odwrotnie stożkowatym. Karpa krzewu może żyć kilkadziesiąt lat.

space

Tnąc krzew porzeczki należy mieć na uwadze aby zapewnić stałą obecność pędów trzyletnich z silnymi rocznymi przyrostami. Starsze, tj. 4 letnie pędy usuwa się. Usuwa się też pędy nadmiarowe, uszkodzone lub pokładające się.

space

Pędy wycina się tuż nad ziemią. Aby unikać tworzenia pędów pokładających się należy wycinać stare pędy za pędem jednorocznym idącym prosto ku górze. Rany nie wymagają zasmarowywania.

space

wymagania

Porzeczka czarna jest rośliną naszego klimatu, dobrze dostosowaną do warunków klimatycznych Polski. Jest jednak mniej odporna na silne mrozy (zwłaszcza niektóre jej odmiany) niż porzeczka czerwona.

space

Porzeczka kwitnie wcześnie, w zależności od przebiegu pogody w danym roku, od końca kwietnia do końca maja. Przymrozki poniżej -2°C uszkadzają kwiaty, stąd niecelowe jest sadzenie porzeczki w miejscach z południową wystawą, gdzie wegetacja wiosną rusza szybciej. Aby nie nastąpił spadek plonu powinna się zawiązać przynajmniej połowa owoców. Wielkość owoców a za tym i wielkość plonu silnie zależy od prawidłowego wykształcenia wszystkich nasion, a to z kolei do zapylenia kwiatów przez owady.

space

zbiór i przechowywanie

Krzewy najlepiej plonują od 4 do 7 roku po posadzeniu.
Porzeczki zbiera się gdy wszystkie owoce w gronie są dojrzałe. Zbytnie opóźnienie zbioru prowadzi do osypywania się części owoców.

space

W temperaturze około zera można je przechowywać przez 3-4 tygodnie.