Skorowidz nazw roślin na literę Z

indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zac
zachylnik błotny
zachylnikowate
zachyłka oszczepowata
zachyłka Roberta —> cienistka Roberta
zachyłka trójkątna —> cienistka trójkątna
zad
zadrzewnia
 — bezogonkowa
zag
zagorzałek
 — nadbrzeżny
 — późny
 — wiosenny
 — żółty —> ortanta żółta NT
zam
zamętnica błotna NT
zamętnica błotna trzoneczkowata
zamętnica błotna typowa
zamokrzyca ryżowa NT
zan
Zannichellia palustris s.l. NT
Zannichellia palustris ssp. palustris
Zannichellia palustris ssp. pedicellata
Zannichellia pedicellata —> Zannichellia palustris ssp. pedicellata
Zannichellia pedunculata —> Zannichellia palustris ssp. pedicellata
zanokcica
 — bulwkowata
 — ciemna EN
 — klinowata EN
 — kończysta
 — kończysta odmiana śląska
 — murowa
 — niemiecka
 — północna VU
 — serpentynowa EN
 — skalna
 — zielona
zanokcicowate
Zantedeschia
 — aethiopica
 — albomaculata
 — elliottiana
 — rehmannii
zantedeskia —> cantedeskia
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zap
zapłonka brunatna
zapłonka żółta
zaproć górska
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zar
zaraza
 — alzacka EN
 — Bartlinga VU
 — berberysowa
 — bladokwiatowa EN
 — bluszczowa
 — błękitnawa CR
 — czerwonawa NT
 — drobnokwiatowa
 — gałęzista
 — goryczelowa EN
 — krwistoczerwona
 — macierzankowa VU
 — Mayera CR
 — niebieska CR
 — ożankowa
 — piaskowa CR
 — pospolita —> zaraza przytuliowa VU
 — przytuliowa VU
 — wielka EN
 — żółta VU
zarzyczka górska NT
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zaś
zaślaz pospolity
zaślaz Teofrasta —> zaślaz pospolity
zat
zatawułka —> tawułka
 — Arendsa —> tawułka Arendsa
 — chińska —> tawułka chińska
 — Davida —> tawułka Davida
zatrwian
 — Bonduella
 — letni —> zatrwian wrębny
 — Pereza
zatrwian Perezii —> zatrwian Pereza
 — północnoafrykański —> zatrwian Bonduella
 — Suworowa
 — szerokolistny
 — tatarski
 — trwały —> zatrwian tatarski
 — wrębny
 — zwyczajny
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zaw
zawciąg
 — jałowcolistny
zawciąg nadmorski —> zawciąg pospolity
 — pospolity
 — pospolity typowy
 — pospolity wydłużony
 — szerokolistny
zawciągowate
Zawilce ogrodowe anemony
zawilce w ogrodzie
zawilec
 — ałtajski
 — gajowy
 — grecki —> zawilec wdzięczny
 — japoński
 — kanadyjski
 — koronowy —> zawilec wieńcowy
 — leśny —> zawilec wielkokwiatowy
 — łąkowy
 — mieszańcowy
 — narcyzowy
 — omszony
 — pajęczynowaty —> zawilec omszony
 — wdzięczny
 — wielkokwiatowy
 — wielkokwiatowy 'Polish Star'
 — wielosieczny
 — wieńcowy
 — żółty
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zdr
zdrojek
 — błyszczący VU
 — błyszczący mniejszy
 — błyszczący typowy
 — błyszczący wodny
 — łuseczkowaty
 — pospolity
 — rokietowaty
 — szwedzki
zdrojkowate
zdrojówka rutewkowata
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zea
Zea japonica —> Zea mays var. japonica (ogr.)
Zea mays (ogr.)
Zea mays ssp. everta (ogr.)
Zea mays ssp. saccharata (ogr.)
Zea mays var. japonica (ogr.)
Zea saccharata —> Zea mays ssp. saccharata (ogr.)
zef
zefirant
 — biały
zen
Zenobia pulverulenta
zenobia śniada
zep
Zephyranthes
 — candida
 — robusta —> Habranthus robustus
zer
zerwa
 — główkowata —> zerwa kulista
 — kłosowa
 — kulista
 — Scheuchzera
zęb
zęboróg czerwonawy
zębowłos
 — cylindryczny
 — kędzierzawy
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zgi
zgiętolist
 — Donna
 — Michauxa
 — mniejszy
 — nadrzewny
 — naskalny
 — północny
zgl
zgliszczyn gruszkowaty
zgr
zgrabka burakowata —> cyfomandra grubolistna (ogr.)
zgrabka grubolistna —> cyfomandra grubolistna (ogr.)
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zia
ziarnopłon
 — kusy DD
 — wiosenny
zie
ziemniaczka sercowata
ziemniak —> psianka ziemniak (ogr.)
ziemowitowate
zim
zimokwiat wczesny
zimowit
 — jesienny
zimoziół północny VU
zin
Zinnia
 — angustifolia —> Zinnia haageana
 — elegans
 — haageana
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zło
złocieniec
 — alpejski (ogr.)
 — alpejski tatrzański
 — gwiazdkowaty
 — mieszanopłciowy
złocień
złocień —> jastrun
 — alpejski tatrzański —> złocieniec alpejski tatrzański
 — arktyczny
 — baldachogroniasty —> wrotycz baldachogroniasty
 — balsamiczny
złocień biały —> złocień karłowy (maurantemum)
 — górski —> jastrun górski
złocień jednoroczny —> złocień trójbarwny
 — karłowy —> złocień wielołodygowy
złocień karłowy —> złocień karłowy (maurantemum)
 — karłowy (maurantemum)
 — koronowy —> złocień wieńcowy
 — maruna —> wrotycz maruna
 — ogrodowy —> chryzantema ogrodowa
 — okrągłolistny —> jastrun okrągłolistny
 — podbaldachowy —> wrotycz baldachogroniasty Klusjusa
 — polny NT
złocień różowy —> złocień trwały różowy
 — trójbarwny
złocień trwały —> złocień trwały różowy
 — trwały różowy
 — wielki —> jastrun wielki
 — wielki
 — wielołodygowy
 — wieńcowy
 — właściwy —> jastrun właściwy (agg.)
 — właściwy alpejski —> jastrun właściwy alpejski
 — właściwy typowy —> jastrun właściwy typowy
 — zapoznany —> jastrun zapoznany
 — Zawadzkiego —> chryzantema Zawadzkiego VU
złociszek oskrzydlony —> wiekuistka rozgałęziona
złoć
 — łąkowa
 — mała
 — pochwolistna NT
 — polna VU
 — pomorska
 — żółta
złotlin chiński —> złotlin japoński
złotlin japoński
złotnica żółta
złotnik
 — bagienny
 — suchy
złotokap
 — alpejski
 — Waterera
 — zwyczajny
złotokwiat —> dimorfoteka pomarańczowa
złotowłos
 — alpejski
 — blady
 — górski
 — strojny
 — wysmukły
złożone —> astrowate s.l.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
złu
złudka wielopostaciowa
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zmi
zmienka górska CR
zos
Zostera
zostera
 — drobna DD
Zostera marina VU
 — morska VU
Zostera nana —> Zostera noltii DD
Zostera noltii DD
zro
zrosłowieczek solniskowy
zrostka —> zrostka symfiandra
 — symfiandra
 — zangezurska
zrostniczek
 — skalny
 — wysmukły
 — ząbkowany
 — zielony
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zwa
zwartnica —> amarylis (ogr.)
zwi
zwiesiniec
 — długodzióbkowy
 — haczykowaty
 — szorstki
zwiślik
 — długolistny
 — krótkokończysty
 — maczugowaty
 — wiciowy
zwo
zwojek
 — błotny
 — skręcony
 — sztyletowaty
 — żółty
zwr
zwrotnica
zwrotnica —> zwrotnica zwierciadło Wenery
 — drobna
 — zwierciadło Wenery
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ź · Ż
za zap zar zaś zaw · zd  · ze  · zg  · zi  ·  złu · zm  · zw  · zy 
zyg
Zygodon
 — dentatus
 — gracilis
 — rupestris
 — stirtonii
 — viridissimus
 — viridissimus var. stirtonii —> Zygodon stirtonii
Zygogonium ericetorum
Zygophyllum fabago