Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
30.05.2009, ok. Osieka, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski
Polygala major
Polygala major
Polygala major
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
e: prawdziwki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Wśród grzybów z rurkowym hymenoforem, występujących w Polsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaczając grzyby rurkowe należy zwrócić uwagę na barwę porów w różnym wieku, obecność siateczki, łuseczek, ziarenek, resztek pierścienia na powierzchni trzonu oraz przebarwianie się miąższu na powierzchni ci
olsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaczając grzyby rurkowe należy zwrócić uwagę na barwę porów w różnym wieku, obecność siateczki, łuseczek, ziarenek, resztek

olsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaczając grzyby rurkowe należy zwrócić uwagę na barwę porów w różnym wieku, obecność siateczki, łuseczek, ziarenek, resztek
e: prawdziwki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Wśród grzybów z rurkowym hymenoforem, występujących w Polsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaczając grzyby rurkowe należy zwrócić uwagę na barwę porów w różnym wieku, obecność siateczki, łuseczek, ziarenek, resztek pierścienia na powierzchni trzonu oraz przebarwianie się miąższu na powierzchni ci

akapit jedna kolumna szeroka

Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
tytuł akapitu test jednak kolumna tekstu TrA✍ mr↔ ↓ ▼ mv> + ✕ Wrzosowiska, jasne lasy sosnowe, na kwaśnych glebach. TrA✍ mr↔ ↑ ▲ mv> + ✕ Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Calluno-Ulicetalia Ekologiczne liczby wskaźnikowe (Zarzycki et al.) [24]: - liczebność stanowisk: 2 - mała liczba stanowisk (do stu) - tendencje dynamiczne w ostatnich dziesięcioleciach: -2 - obserwowany jest duży spadek liczby stanowisk - stopień zagrożenia: V - gatunek narażony na wyginięcie - forma życiowa wg Raunkiaera: C - autotrof, chamefit zielny — niskopączkowy, pączki zimujące znajdują się < 25 cm nad ziemią (bylina) - wskaźnik świetlny: 3/4 - pomiędzy półcień a umiarkowane światło - wskaźnik termiczny: 4 - umiarkowanie ciepłe warunki klimatyczne - wskaźnik kontynentalizmu: 3 - gatunek neutralny wobec kontynentalizmu - wskaźnik wilgotności gleby: 2-3 - sucha lub świeża - wskaźnik trofizmu (żyzności): 2 - gleba (woda) uboga (oligotroficzna) - wskaźnik kwasowości gleby lub wody: 2 - gleba kwaśna (4 <= pH < 5) - wskaźnik granulometryczny gleby: 3 - piasek Należą tu najchętniej i najczęściej zbierane grzyby jadalne: prawdziwki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Wśród grzybów z rurkowym hymenoforem, występujących w Polsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaczając grzyby rurkowe należy zwrócić uwagę na barwę porów w różnym wieku, obecność siateczki, łuseczek, ziarenek, resztek pierścienia na powierzchni trzonu oraz przebarwianie się miąższu na powierzchni cięcia. Wszystkie borowikowate to grzyby mikoryzowe. Poszczególne gatunki mogą być związane z kilkoma gatunkami drzew (borowiki, podgrzybki) lub cechują się ścisłą specjalizacją i występują pod ściśle określonymi gatunkami drzew (koźlarze, maślaki). - wskaźnik zawartości materii organicznej: 2 - gleba mineralno-próchnicze

tytuł akapitu test

Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
zdjęcie dosunięte do prawej
jednak kolumna tekstu TrA✍ mr↔ ↓ ▼ mv> + ✕ Wrzosowiska, jasne lasy sosnowe, na kwaśnych glebach. TrA✍ mr↔ ↑ ▲ mv> + ✕ Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Calluno-Ulicetalia Ekologiczne liczby wskaźnikowe (Zarzycki et al.) [24]: - liczebność stanowisk: 2 - mała liczba stanowisk (do stu) - tendencje dynamiczne w ostatnich dziesięcioleciach: -2 - obserwowany jest duży spadek liczby stanowisk - stopień zagrożenia: V - gatunek narażony na wyginięcie - forma życiowa wg Raunkiaera: C - autotrof, chamefit zielny — niskopączkowy, pączki zimujące znajdują się < 25 cm nad ziemią (bylina) - wskaźnik świetlny: 3/4 - pomiędzy półcień a umiarkowane światło - wskaźnik termiczny: 4 - umiarkowanie ciepłe warunki klimatyczne - wskaźnik kontynentalizmu: 3 - gatunek neutralny wobec kontynentalizmu - wskaźnik wilgotności gleby: 2-3 - sucha lub świeża - wskaźnik trofizmu (żyzności): 2 - gleba (woda) uboga (oligotroficzna) - wskaźnik kwasowości gleby lub wody: 2 - gleba kwaśna (4 <= pH < 5) - wskaźnik granulometryczny gleby: 3 - piasek Należą tu najchętniej i najczęściej zbierane grzyby jadalne: prawdziwki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Wśród grzybów z rurkowym hymenoforem, występujących w Polsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaczając grzyby rurkowe należy zwrócić uwagę na barwę porów w różnym wieku, obecność siateczki, łuseczek, ziarenek, resztek pierścienia na powierzchni trzonu oraz przebarwianie się miąższu na powierzchni cięcia. Wszystkie borowikowate to grzyby mikoryzowe. Poszczególne gatunki mogą być związane z kilkoma gatunkami drzew (borowiki, podgrzybki) lub cechują się ścisłą specjalizacją i występują pod ściśle określonymi gatunkami drzew (koźlarze, maślaki). - wskaźnik zawartości materii organicznej: 2 - gleba mineralno-próchnicze

po dodaniu taksonu zamienić typ na występowanie

Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
podpis pod testową fotografią
test an marginesie a;dsf ads;;; ll Należą tu najchętniej i najczęściej zbierane grzyby jadalne: prawdziwki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Wśród grzybów z rurkowym hymenoforem, występujących w Polsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe.
Występuje na południe od Polski, np. w Czechach. jelitowe. Oznaczając grzyby

akapit cała szerokość

Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy)
tytuł akapitu test jednak kolumna tekstu TrA✍ mr↔ ↓ ▼ mv> + ✕ Wrzosowiska, jasne lasy sosnowe, na kwaśnych glebach. TrA✍ mr↔ ↑ ▲ mv> + ✕ Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla: O. Calluno-Ulicetalia Ekologiczne liczby wskaźnikowe (Zarzycki et al.) [24]: - liczebność stanowisk: 2 - mała liczba stanowisk (do stu) - tendencje dynamiczne w ostatnich dziesięcioleciach: -2 - obserwowany jest duży spadek liczby stanowisk - stopień zagrożenia: V - gatunek narażony na wyginięcie - forma życiowa wg Raunkiaera: C - autotrof, chamefit zielny — niskopączkowy, pączki zimujące znajdują się < 25 cm nad ziemią (bylina) - wskaźnik świetlny: 3/4 - pomiędzy półcień a umiarkowane światło - wskaźnik termiczny: 4 - umiarkowanie ciepłe warunki klimatyczne - wskaźnik kontynentalizmu: 3 - gatunek neutralny wobec kontynentalizmu - wskaźnik wilgotności gleby: 2-3 - sucha lub świeża - wskaźnik trofizmu (żyzności): 2 - gleba (woda) uboga (oligotroficzna) - wskaźnik kwasowości gleby lub wody: 2 - gleba kwaśna (4 <= pH < 5) - wskaźnik granulometryczny gleby: 3 - piasek Należą tu najchętniej i najczęściej zbierane grzyby jadalne: prawdziwki, podgrzybki, maślaki i koźlarze. Wśród grzybów z rurkowym hymenoforem, występujących w Polsce, nie ma gatunków silnie trujących po ugotowaniu, usmażeniu lub uduszeniu. Niejadalne grzyby rurkowe mogą jednak zepsuć smak potrawy lub wywołać zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Oznaczając grzyby rurkowe należy zwrócić uwagę na barwę porów w różnym wieku, obecność siateczki, łuseczek, ziarenek, resztek pierścienia na powierzchni trzonu oraz przebarwianie się miąższu na powierzchni cięcia. Wszystkie borowikowate to grzyby mikoryzowe. Poszczególne gatunki mogą być związane z kilkoma gatunkami drzew (borowiki, podgrzybki) lub cechują się ścisłą specjalizacją i występują pod ściśle określonymi gatunkami drzew (koźlarze, maślaki). - wskaźnik zawartości materii organicznej: 2 - gleba mineralno-próchnicze

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090530.1.pkob - Diphasiastrum tristachyum (widlicz cyprysowy); ok. Osieka, woj. lubuskie
pkob.090530-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Osieka, woj. lubuskie/ #7
znalezisko 20120901.1.pkob - Anthoceros agrestis ([glewik]); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.120901-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120901.1.pkob - Anthoceros agrestis ([glewik]); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.120901-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120901.1.pkob - Anthoceros agrestis ([glewik]); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.120901-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120901.1.pkob - Anthoceros agrestis ([glewik]); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.120901-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120901.1.pkob - Anthoceros agrestis ([glewik]); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.120901-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120901.1.pkob - Anthoceros agrestis ([glewik]); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.120901-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 20120901.1.pkob - Anthoceros agrestis ([glewik]); ok. Górzyna, woj. lubuskie
pkob.120901-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Górzyna, woj. lubuskie/ #5