(związek) All.Agropyro-Rumicion crispi Nordh. 1940 em. R.Tx. 1950

murawy zalewowe
Agropyro-Rumicion
28.08.2006 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Agropyro-Rumicion crispi

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Agropyro-Rumicion crispi — ChAll. ≡ ChO.

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Agropyro-Rumicion crispi

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Molinio-Arrhenatheretea