(zespół) Ass.Arunco-Doronicetum austriaci Kornaś (1955 n.n.) 1967

zespół parzydła i omiega górskiego

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Arunco-Doronicetum austriaci

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Arunco-Doronicetum austriaci

Aconitum variegatum (tojad dzióbaty)
Aruncus sylvestris (parzydło leśne)
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Arunco-Doronicetum austriaci

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Adenostylion alliariae (zbiorowiska ziołorośli wysokogórskich)

Aconitum firmum (tojad mocny)
Delphinium elatum (ostróżka wyniosła)
Delphinium oxysepalum (ostróżka tatrzańska)
Epilobium alpestre (wierzbownica okółkowa)
Valeriana sambucifolia (kozłek bzowy)
Petasites kablikianus (lepiężnik wyłysiały)
Petasites albus (lepiężnik biały)
Adenostyles alliariae (miłosna górska)
Carduus personata (oset łopianowaty)
Doronicum austriacum (omieg górski)
Cicerbita alpina (modrzyk górski)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Calamagrostietalia villosae — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Betulo-Adenostyletea (wysokogórskie ziołorośla i traworośla)

Ranunculus platanifolius (jaskier platanolistny)
Thalictrum aquilegiifolium (rutewka orlikolistna)[piętrowo]
Rumex alpestris (szczaw górski)
Primula elatior (pierwiosnek wyniosły)[var. tatrica]
Rosa pendulina (róża alpejska)
Alchemilla xanthochlora (przywrotnik żółtawozielony)
Geranium sylvaticum (bodziszek leśny)
Pedicularis hacquetii (gnidosz Hacqueta)
Phyteuma spicatum (zerwa kłosowa)
Senecio nemorensis ssp. nemorensis (starzec gajowy typowy)
Senecio subalpinus (starzec górski)
Hieracium prenanthoides (jastrzębiec przenętowaty)
Polygonatum verticillatum (kokoryczka okółkowa)
Streptopus amplexifolius (liczydło górskie)
Veratrum lobelianum (ciemiężyca zielona)
Milium effusum (prosownica rozpierzchła)[var. violaceum]
Athyrium distentifolium (wietlica alpejska)
 
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Arunco-Doronicetum_austriaci.htm"> Arunco-Doronicetum austriaci (zespół parzydła i omiega górskiego) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>