(zespół) Ass.Caricetum lasiocarpae Koch 1926

zespół turzycy nitkowatej
Caricetum lasiocarpae
30.09.2007 copyright © by Piotr Sikorski
Caricetum lasiocarpae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Caricetum lasiocarpae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Caricetum lasiocarpae

Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)[dominant]
Sphagnum obtusum ([mech])
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Caricetum lasiocarpae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Caricion lasiocarpae (zbiorowiska turzyc tworzące kwaśne torfowiska przejściowe)

Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)[optimum]
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)[optimum]
Carex chordorrhiza (turzyca strunowa)
Carex heleonastes (turzyca torfowa)
Carex diandra (turzyca obła)
Carex lasiocarpa (turzyca nitkowata)
Eriophorum gracile (wełnianka delikatna)
Sphagnum teres ([mech])
Meesia triquetra (parzęchlin trójrzędowy [mech])
Bryum subneodamense (prątnik jajowaty [mech])
Cinclidium stygium (drabinowiec mroczny [mech])
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Scheuchzerietalia palustris (kwaśne niskoturzycowe torfowiska przejściowe dolinek lub fazy „dolinkowej” w kompleksie torfowisk wysokich)

Drosera anglica (rosiczka długolistna)
Carex limosa (turzyca bagienna)
Rhynchospora alba (przygiełka biała)
Sphagnum contortum ([mech])
Sphagnum cuspidatum ([mech])
Sphagnum subsecundum ([mech])

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Scheuchzerio-Caricetea nigrae (niskoturzycowe torfowiska niskie i przejściowe)

Comarum palustre (siedmiopalecznik błotny)
Menyanthes trifoliata (bobrek trójlistkowy)
Pedicularis palustris (gnidosz błotny)
Pedicularis sceptrum-carolinum (gnidosz królewski)
Triglochin palustre (świbka błotna)
Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)[?]
Juncus alpinus (sit alpejski)[var. mucroniflorus]
Juncus articulatus (sit członowaty)
Eriophorum angustifolium (wełnianka wąskolistna)
Baeothryon alpinum (wełnianeczka alpejska)
Drepanocladus fluitans ([mech])
Straminergon stramineum (słomiaczek złotawy [mech])
Drepanocladus aduncus (sierpowiec zakrzywiony (zagięty) [mech])
Drepanocladus vernicosus (sierpowiec błyszczący [mech])
Warnstorfia sarmentosa (warnstorfia sznurecznik [mech])