(zespół) Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati (Koch 1926) Moor 1936

Centunculo-Anthoceretum punctati
13.08.2012, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati