(zespół) Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati (Koch 1926) Moor 1936

Centunculo-Anthoceretum punctati

13.08.2012, ok. Górzyna, woj. lubuskie; copyright © by Piotr Kobierski

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati

 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Centunculo-Anthoceretum punctati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Radiolion linoidis

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Cyperetalia fusci

 

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Isoeto-Nanojuncetea