(zespół) Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae Klika 1931

zespół kostrzewy i strzęplicy sinej
Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae
12.06.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL
Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae
XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae

Dianthus arenarius (goździk piaskowy)[ssp. borussicus]
Gypsophila fastigiata (łyszczec baldachogronowy)[ssp. arenaria]
Festuca psammophila (kostrzewa piaskowa)[optimum]
 

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Koelerion glaucae (śródlądowe murawy piaskowe o charakterze kontynentalnym)

Dianthus arenarius (goździk piaskowy)[ssp. borussicus]
Gypsophila fastigiata (łyszczec baldachogronowy)[ssp. arenaria]
Silene borysthenica (lepnica drobnokwiatowa)[?]
Silene lithuanica (lepnica litewska)
Silene tatarica (lepnica tatarska)
Kochia laniflora (mietelnik piaskowy)
Alyssum turkestanicum (smagliczka drobna)
Alyssum montanum (smagliczka pagórkowa)[ssp. gmelini]
Androsace septentrionalis (naradka północna)
Jovibarba sobolifera (rojownik pospolity)[ssp. sobolifera]
Sedum reflexum (rozchodnik ościsty)[optimum]
Astragalus arenarius (traganek piaskowy)
Plantago arenaria (babka piaskowa)
Chondrilla juncea (chondrilla sztywna)[optimum]
Tragopogon floccosus (kozibród pajęczynowaty)
Leymus arenarius (wydmuchrzyca piaskowa)[regionalnie]
Koeleria glauca (strzęplica sina)
Festuca psammophila (kostrzewa piaskowa)
Festuca polesica (kostrzewa poleska)
Festuca vaginata (kostrzewa pochwiasta)
 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Corynephoretalia canescentis (psammofilne murawy suchych i ubogich piaszczystych lub żwirowych siedlisk niewapiennych) — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis (murawy piaskowe)

Cerastium semidecandrum (rogownica pięciopręcikowa)
Scleranthus perennis (czerwiec trwały)
Rumex acetosella (szczaw polny)[incl. ssp. tenuifolia]
Potentilla collina agg. (pięciornik pagórkowy agg.)[fo.]
Sedum acre (rozchodnik ostry)
Sedum sexangulare (rozchodnik sześciorzędowy)[?]
Trifolium campestre (koniczyna różnoogonkowa)
Trifolium arvense (koniczyna polna)
Myosotis ramosissima (niezapominajka pagórkowa)
Veronica dillenii (przetacznik Dillena)
Thymus serpyllum (macierzanka piaskowa)
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
Helichrysum arenarium (kocanki piaskowe)
Filago minima (nicennica drobna)
Carex ligerica (turzyca loarska)[?]
Agrostis vinealis (mietlica piaskowa)
Corynephorus canescens (szczotlicha siwa)
Festuca ovina agg. (kostrzewa owcza (agg.))[fo.]
Cladonia foliacea ([porost])
Cladonia furcata ([porost])[var. palamaea]
Polytrichum piliferum (płonnik włosisty [mech])
Ceratodon purpureus (zęboróg czerwonawy [mech])
Cladonia subulata (chrobotek rogokształtny)
Niphotrichum canescens (szroniak siwy [mech])
literatura · references
· Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 2002-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.05 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 23.01.2013 · powstała/was created 21.01.2013

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.atlas-roslin.pl.pl/zbiorowiska/Festuco_psammophilae-Koelerietum_glaucae.htm"> Festuco psammophilae-Koelerietum glaucae (zespół kostrzewy i strzęplicy sinej) - Atlas roślin Polski atlas-roslin.pl</a>