(zespół) Ass.Leersio-Bidentetum (Koch 1926) Poli et J.Tx. 1960

Leersio-Bidentetum

11.09.2008 copyright © by Piotr Sikorski XL

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Leersio-Bidentetum

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu
jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu

gatunki charakterystyczne zespołu (Ch Ass.) Ass.Leersio-Bidentetum — regionalnie

+ przechodzące z All.Magnocaricion  

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Leersio-Bidentetum

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne związku (Ch All.) All.Bidention tripartiti

 

gatunki charakterystyczne rzędu (Ch O.) O.Bidentetalia tripartiti — ChCl.

gatunki charakterystyczne klasy (Ch Cl.) Cl.Bidentetea tripartiti